SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Bí mật hệ thống tăng 300% doanh số bán hàng online - Edumall