SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Bí quyết lập câu tiếng Anh chuẩn, đơn giản, hiệu quả