SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Content Marketing A-Z - Bí quyết sáng tạo và triển khai content đa kênh - KTCity